Sulu Yerden Isıtma – Uygulama , Avantajlar ve Dezavantajlar

Sulu yerden ısıtma sistemleri, modern konutlarda tercih edilen ısıtma yöntemlerinden biridir. Bu sistemler, iç mekanlarda eşit ısı dağılımı sağlamakla kalmayıp, odaların tasarımında da büyük özgürlükler sunar. Yerden ısıtma, odanın farklı bölgeleri arasında sıcaklık farklılıklarını minimize ederek, hava akımı olmaması ve duvarlarda leke oluşmaması gibi ek avantajlar sağlar. Ayrıca, düşük su sıcaklıkları sayesinde, yoğuşmalı kazanlar ve ısı pompaları yüksek verimlilikle çalışır, enerji tasarrufu sağlar.

Kurulum Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sulu yerden ısıtma sistemlerinin kurulumu, dikkatli planlama gerektirir. Öncelikle, zemin kaplaması seçimi önemlidir. Genel kanının aksine, sadece seramik, taş veya beton döşemelerle sınırlı değiliz. Modern ve iyi yalıtımlı binalarda, parke, çok katmanlı tahtalar ve zemin panelleri gibi alternatifler de düşünülebilir. Ancak, ısıyı daha az yoğun şekilde ileten malzemeler (örneğin ahşap veya paneller), ısıtma tesisatının maliyetini artırabilir ve ısı pompasının verimliliğini azaltabilir. Bununla birlikte, bu durumun yıllık ısıtma maliyetlerinde önemli bir artışa neden olmayacağını unutmamak gerekir.

Bireysel odaların işlevlerinin belirlenmesi de önem taşır. Örneğin, banyolar için daha yoğun boru döşenmesi gerekebilir çünkü bu alanlarda genellikle daha yüksek sıcaklıklar tercih edilir. Diğer taraftan, kiler gibi az kullanılan alanlarda yerden ısıtma sistemine ihtiyaç olmayabilir.

Yerden Isıtmanın Genel Değerlendirmesi

Sulu yerden ısıtma sistemi, konforlu ve eşit ısı dağılımı sağlar ve enerji verimliliği sunar. Ancak, doğru planlama ve malzeme seçimi, sistemin verimliliği ve maliyeti açısından kritik öneme sahiptir. Bu sistemler, özellikle modern ve iyi yalıtımlı binalarda, yaşam alanlarının ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir çözüm olabilir. Yatırımcıların, bu sistemleri evlerine entegre etmeden önce tüm bu faktörleri dikkatle değerlendirmeleri önerilir.

Sulu Yerden Isıtma Sistemlerinin Tasarımı ve Önemi

Sulu Yerden Isıtma Sisteminin Ev Tasarımındaki Rolü

Sulu yerden ısıtma sistemi, evin inşaat aşamasında entegre edilmelidir. Bu entegrasyon sayesinde, mimar, zeminin yüksekliğini (ortalama 18 cm) ve tavan yükseklikleri gibi yapısal özellikleri dikkate alır. Ayrıca, bu sistem balkon kapıları gibi yapının diğer unsurlarıyla da uyum içinde olmalıdır.

Isıtma Sistemi Tasarım Süreci

 • Isı Kaybı ve Boru Uzunluğu Hesaplamaları: Sıhhi tesisat tasarımcısı, bireysel odalardaki ısı kayıplarını temel alarak ısıtma borularının uzunluğunu ve çapını belirler.
 • Yapısal Değişikliklerin Bildirilmesi: İnşaat sırasında pencerelerin boyutu veya dış duvar yalıtımının kalınlığı gibi değişiklikler yapılırsa, bu durum yükleniciye bildirilmelidir. Aksi takdirde, sistem doğru çalışmayabilir.
 • Kalıcı Yapı Elemanlarının Konumlandırılması: Yerden ısıtma sistemi, banyo gibi odalarda duş teknesi ve küvet altı gibi kalıcı yapı elemanlarına monte edilmemelidir.

Sıcaklık ve Isıtma Kaynağı

Yerden ısıtma sistemi, maksimum 55 santigrat derecede çalışan sıcak suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle, yoğuşmalı kombi veya ısı pompası ile birlikte kullanıldığında, iyi yalıtılmış evlerde en iyi performansı gösterir.

Tasarımın Önemi

 • Her Oda İçin Optimal Isı Dağılımı: Tasarımcı, her odadaki ısı kaybını hesapladıktan sonra boru aralıklarını belirler. Bu, her odanın ihtiyacına göre enerji dağıtımını sağlar.
 • Kurulum Yüklenicisinin Rolü: Yüklenici, boru aralıkları, akış ve hidrolik direnç değerleri ile ilgili hesaplamalar ve çizimler alır. Bunlar, sistemin ısı kaynağıyla uyumlu çalışmasını sağlar.
 • Tasarruf Yanılgısı: Tasarımsız uygulanan sistemlerde, her 10 cm’de bir boru kullanılması gibi gereksiz yoğunluklar ortaya çıkabilir. Bu, fazladan malzeme ve distribütör maliyetine yol açar.

 

Sulu yerden ısıtma sisteminin doğru tasarımı, hem enerji verimliliği hem de maliyet açısından büyük önem taşır. Doğru planlanmış bir sistem, evin her bölgesinde istenen konforu sağlarken, gereksiz maliyet artışlarını önler. Bu nedenle, bu sistemin tasarım ve uygulama sürecinde profesyonel yardım almak oldukça önemlidir.

Sulu Yerden Isıtma Sistemlerinde Boru Döşeme Yöntemleri

Kıvrımlı ve Spiral Boru Döşeme Yöntemleri

Sulu yerden ısıtma sistemlerinde borular genellikle kıvrımlı veya spiral şekillerde düzenlenir. Her iki yöntemin de kendine özgü avantajları ve uygulama şekilleri vardır.

Kıvrımlı Boru Döşeme Yöntemi: Bu yöntem, uygulaması daha kolaydır, ancak zemin yüzeylerinde sıcaklık farklılıkları olabilir. Borunun başlangıç bölümü daha sıcakken, uzaklaştıkça zemin sıcaklığı azalır. Ancak bu sıcaklık farkı genellikle 1-2°C civarında olup, gözle görülür bir etki yaratmaz.

Spiral Boru Döşeme Yöntemi: Spiral düzenleme, daha eşit bir sıcaklık dağılımı sağlar. Spiralin içinde, soğutulmuş suyun geri döndüğü boru, ısıtılan suyun aktığı borunun yanında yer alır. Bu düzenleme, belirli bir alanda net sıcaklık farklarını hissetmeyi zorlaştırır. Ancak, spiral düzenleme, yüklenicinin boruları dikkatlice planlamasını ve boru yoğunluğunun eşit olmasını sağlamasını gerektirir.

Boru Yoğunluğu ve Sıcaklık Kontrolü

 • Özel Durumlar: Özellikle büyük pencerelerin yakını gibi belirli alanlarda, boru yoğunluğu arttırılabilir. Bu, pencereye yakın zeminin sıcaklığının daha yüksek olmasını sağlar ve kış aylarında pencere önünde dururken termal konforu artırır.
 • Metrekare Başına Boru Uzunluğu: Genel olarak, 1 metrekare alana ortalama 5-10 metre boru döşenmesi önerilir. Bu, oda büyüklüğü ve tasarımı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Sulu yerden ısıtma sistemlerinde boru döşeme yöntemleri, sistemin verimliliğini ve konfor seviyesini doğrudan etkiler. Kıvrımlı ve spiral yöntemler arasında seçim yaparken, odanın boyutu, zeminin özellikleri ve istenen sıcaklık dağılımı göz önünde bulundurulmalıdır. Profesyonel bir yüklenicinin rehberliği ve detaylı planlama, bu sistemlerin başarılı bir şekilde uygulanmasında kritik öneme sahiptir.

Sulu Yerden Isıtma Sistemleri için Uygun Şap Seçimi

Şapın Rolü ve Özellikleri

Sulu yerden ısıtma sistemlerinde şap, boruları kaplayan ve ısıyı eşit şekilde dağıtan önemli bir unsurdur. Şap, genellikle dış çapı 16, 17 veya 18 mm olan boruları içerir. İki ana şap türü bulunmaktadır: Çimento şapı ve anhidrit (alçı) şapı.

 • Çimento Şapı:
  • Kalınlık: Tipik olarak en az 6,5 cm kalınlığında olmalıdır.
  • Avantajları: Yoğunluğu ve kalınlığı nedeniyle daha fazla enerji biriktirme kapasitesine sahiptir. Bu özellik, özellikle fotovoltaik sistemlerle entegre edilen ev ısıtma sistemlerinde değerlidir.
  • Dezavantajları: Yüksek ataletinden dolayı, her odadaki sıcaklığı ayrı ayrı düzenlemek isteyen kullanıcılar için ideal olmayabilir.
 • Anhidrit (Alçı) Şapı:
  • Kalınlık: En az 4,6 cm kalınlığında olmalıdır.
  • Avantajları: Zemin katmanının kalınlığını azaltır, bu da özellikle yer sınırlaması olan alanlarda kullanışlıdır.
  • Dezavantajları: Sınırlı enerji depolama kapasitesine sahip olması.

Özel Durumlar için Kuru Sistem

 • Ahşap Zemin: Hafif ahşap zeminler için kuru bir sistem uygulanabilir. Bu sistemde, borular profilli metal levhalara yerleştirilir.
 • Uygulama: Bu levhalar, alt döşeme ve döşeme panellerinin veya çok katmanlı levhaların döşendiği son katmanı oluşturur.
 • Avantajları: Oda ısıtma tipini değiştirmek istendiğinde veya eşik yükseklikleri ilave şap yapılmasına izin vermediğinde idealdir.

 

Sulu yerden ısıtma sisteminde kullanılacak şap türünün seçimi, projenin gereksinimlerine ve kullanıcının tercihlerine bağlıdır. Çimento şapı enerji depolama kapasitesi yüksekken, anhidrit şap alan tasarrufu sağlar. Kuru sistem ise yapısal sınırlamaları olan durumlarda uygun bir alternatiftir. Her durumda, şap seçimi, sistemin genel verimliliği ve kullanıcı konforu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, şap seçimi yapılırken profesyonel bir yüklenici veya mühendisin tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.

Sulu Yerden Isıtma Sistemlerinin Uygulanma Yöntemleri

1. Geleneksel (Islak) Yöntem

Geleneksel yöntem, genellikle düşük maliyeti nedeniyle tercih edilir ve beton zemin üzerine uygulanır.

 • Hazırlık Aşaması: Beton tabanın düzgün şekilde tesviye edilmesi esastır. Bu taban, ısıtma katmanlarının kurulumunun temelini oluşturur.
 • Nem Önleme: Tesisata nem girmesini önlemek için polietilen folyo kullanılır.
 • Isı Yalıtımı: Uygun sertlikte polistirenden yapılmış ısı yalıtım katmanları döşenir. Genellikle altta 5 cm, üstte 4 cm kalınlığında strafor levhalar kullanılır.
 • Sistem Paspasları: 2,5 cm kalınlığında, polietilen folyolu sistem paspasları kullanılır. Bu paspaslar, boruların düzenlenmesini kolaylaştırır.
 • Boru Yerleştirme: Polistiren levhalardaki hazır kanallara veya ekstrüzyonlara borular yerleştirilir.

2. Islak Yöntemde Boru Döşeme

 • Yalıtım Katmanı: Güçlendirilmiş alüminyum folyo ile kaplanmış sert strafor taban üzerine borular döşenir.
 • Boru Sabitleme: Borular, zımba kullanılarak klipslerle yalıtım katmanına sabitlenir.
 • Alternatif Çözüm: Ekstrüzyonların arasına basitçe bastırılarak monte edilen borular için, kabartmalı sistem altlık katmanı da kullanılabilir.

3. Kuru Yöntem

Kuru yöntem, özellikle yük taşıma kapasitesi düşük tavanlarda tercih edilir.

 • Yalıtım Levhaları: Düşük kalınlıktaki (14-25 mm) yalıtım levhaları kullanılır.
 • Alüminyum Profiller: Üzerine alüminyum profillerin ekstrüzyonları yerleştirilir.
 • Boru Montajı: Borular, alüminyum profilin ekstrüzyonlarına monte edilerek ısının geniş bir yüzeye dağıtılması sağlanır.
 • Üst Katman: Tesisatın üzeri folyo ve kuru şap levhalarla kapatılır.
 • Toplam Kalınlık: Bu sistemlerin toplam kalınlığı yaklaşık 5-6 cm civarındadır.

Sulu yerden ısıtma sistemlerinin uygulanmasında geleneksel (ıslak) ve kuru yöntemler arasında seçim yapılabilir. Her iki yöntemin de kendine has avantajları ve uygulama özellikleri bulunmaktadır. Islak yöntem daha düşük maliyetli ve yaygın olup, beton zeminler için uygundur. Kuru yöntem ise hafif yapılarda ve yük taşıma kapasitesi düşük zeminlerde tercih edilir. Her iki yöntemin de doğru uygulanması, sistem verimliliği ve uzun ömürlülüğü açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, profesyonel bir yüklenicinin rehberliği ve dikkatli planlama gereklidir.

Sulu Yerden Isıtma Sistemlerinde Genleşme Derzlerinin Kullanımı

Genleşme Derzlerinin Amaçları

Sulu yerden ısıtma sistemlerinde genleşme derzleri, özellikle zeminin ısıtılması ve soğutulması sırasında meydana gelen hacim değişikliklerini dengeler. Bu derzlerin kullanılmasının başlıca nedenleri şunlardır:

 • Yapısal Baskı Önleme: Zeminin hacim değişiklikleri, odanın duvarlarında baskı oluşturmamalıdır. Genleşme derzleri, bu baskıyı engelleyerek yapısal hasarı önler.
 • Esnek Malzeme Kullanımı: Duvarlar boyunca genellikle 8 mm kalınlığında bir polietilen köpük tabakası yerleştirilir. Bu tabaka aynı zamanda ince bir folyo tabakasıyla kaplanabilir, böylece betonun duvara yaklaşması riski azalır.
 • Karmaşık Şekillerdeki İç Mekanlar: L, T, Z gibi karmaşık şekillere sahip iç mekanlarda genleşme derzleri, farklı bölümler arasındaki genleşmeyi dengeler.
 • Bölme Genleşme Derzleri: Bireysel odalar arasındaki eşiklerde kullanılan bu derzler, farklı zemin döşemelerinin birbirine etki etmesini engeller. Bu, boruların hasar görmesini ve zemin kaplama katmanında çatlak oluşumunu önler.

Genleşme Derzlerinin Uygulanması

 • Kalın Polietilen Köpük: Bölme genleşme derzlerinde genellikle 10 mm kalınlığında polietilen köpük kullanılır.
 • Koruyucu Boru: Genleşme derzi tabakasından geçen boruların korunması için 20 cm uzunluğunda koruyucu boru kullanılır.
 • Büyük Odalar ve Uzun Kenarlar: Zeminin 40 m²’yi aşan bölümlerinde ve kenar uzunluğu en az 8 m olan alanlarda genleşme derzleri kullanılır.
 • Oran Kuralı: Isıtma plakasının kenar uzunluklarının oranı 2:1’den büyük olduğunda genleşme derzleri kullanılır.

Sulu yerden ısıtma sistemlerinde genleşme derzlerinin kullanılması, zeminin ısıtılmasından kaynaklanan hacim değişikliklerini yönetmek ve yapısal bütünlüğü korumak için kritik öneme sahiptir. Bu derzler, baskıyı azaltır, yapısal hasarı önler ve boruların hasar görmesini engeller. Ayrıca, zemin kaplamalarında çatlak oluşumunu da önler. Bu nedenle, genleşme derzleri, sulu yerden ısıtma sistemlerinin tasarım ve uygulama aşamalarında dikkatle planlanmalıdır.

Sulu Yerden Isıtma Kollektör Dağıtıcıların Görevi

Kollektörlerin Yapısı ve İşlevi

Sulu yerden ısıtma sistemlerinde kollektör dağıtıcılar, suyun zemin tesisat borularına dağıtılmasında merkezi bir role sahiptir. İki ana parçadan oluşur:

Pirinç veya Paslanmaz Çelik Gövde: Kollektörler, genellikle pirinç veya paslanmaz çelikten yapılmış iki gövdeye sahiptir. Bu gövdeler, zemin tesisat borularının bağlandığı bir dizi konektörle donatılmıştır.

Besleme ve Dönüş Manifoldları: Sıcak su, besleme manifoldundan zemin tesisatının borularına gider. Isıyı ısıtma plakasına bıraktıktan sonra, soğutulmuş su dönüş manifoldu aracılığıyla kazana veya ısı pompasına geri döner.

Kollektör Ne İşe Yarar?

 • Eşit Su Dağılımı: Kollektörler, suyu tesisatın ayrı ayrı döngülerine eşit şekilde dağıtmak için tasarlanmıştır.
 • Estetik ve Pratik Çözüm: Dağıtıcılar, tesisatın bireysel döngülerini bağlamak için gerekli olan çok sayıda T parçasının yerini alır, böylece daha estetik ve düzenli bir sistem oluşturulur.
 • Çeşitli Aksesuarlar: Manifoldlar, termometreler, basınç göstergeleri, hava delikleri, kapatma vanaları ve su sıcaklığını düşürme sistemleri gibi çeşitli aksesuarlarla donatılabilir.

Kontrol Vanaları ve Rotametreler

 • Kontrol Vanaları: Bu vanalar, su akışını kontrol etmek ve gerektiğinde durdurmak için kullanılır.
 • Rotametreler: Şeffaf bir tank içinde şamandıra bulunan küçük akış ölçerlerdir. Rotametreler, sistemin çalışması sırasında her döngüdeki su akışını gösterir, böylece tüm döngülerden suyun geçip geçmediği kontrol edilebilir.
 • Akış Ayarlaması: Rotametreler sayesinde, bireysel döngüler aracılığıyla su akışını uygun şekilde ayarlamak mümkündür. Bu, özellikle farklı uzunluklara sahip ilmeklerin olduğu durumlarda önemlidir.

Sulu yerden ısıtma sistemlerinde kollektörler, suyun tesisatın her bir döngüsüne eşit ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Kontrol vanaları ve rotametreler gibi aksesuarlar, sistemin düzgün çalışmasını ve akışın doğru bir şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır. Kollektörler, bu sistemlerin hem fonksiyonel hem de estetik açıdan verimli bir şekilde çalışmasında kritik bir rol oynar. Bu nedenle, sulu yerden ısıtma sistemlerinin tasarımında ve kurulumunda doğru kollektör seçimi ve kullanımı önemlidir.

Sulu Yerden Isıtma Sisteminin Kurulum Ne Kadar Sürer?

Zemin Montajı: Deneyimli bir inşaat ekibi, 150 m²’lik tek ailelik bir evde zemin montajını genellikle bir ila üç gün içinde tamamlayabilir. Ancak süre, binanın durumuna ve kurulumun karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Beton Şap Kuruma Süresi:

 • Standart: Beton şap için her santimetre kalınlık başına yaklaşık 1 hafta kuruma süresi gereklidir. 4 cm’lik bir katman için bu süre 4 haftadır. Her ekstra santimetre için iki hafta daha eklenir. Örneğin, 6,5 cm kalınlığındaki bir şapın tamamen kuruması 8 haftadan biraz daha fazla sürebilir.
 • Başlangıç: Yerden ısıtma, şapın dökülmesinden 28 gün sonra başlatılabilir.

Anhidrit Şap Kuruma Süresi:

 • Daha Kısa Süre: Anhidrit şap, genellikle 5 cm kalınlığında olduğu için kuruma süresi daha kısadır.
 • Bakım Gereksinimi: Anhidrit şap, ilk günlerde herhangi bir bakım veya yüzey nemi bakımı gerektirmez.
 • Hızlı İşlem: İki gün sonra iç mekan havalandırılabilir ve yedi gün sonra sulu yerden ısıtma başlatılabilir.

Sızdırmazlık Testinin Önemi

Sulu yerden ısıtma sistemlerinde basınç testi, tesisatın üzerinin kapatılmasından önce yapılması gereken çok önemli bir adımdır.

Basınç testi, tesisat borularında ve bağlantı noktalarında herhangi bir sızıntı olup olmadığını tespit etmek için yapılır. Bu, gelecekte oluşabilecek su kaçaklarını ve olası hasarları önlemek için kritik öneme sahiptir.

Testin Yapılma Şekli: Basınç testi, boruların su veya basınçlı hava ile doldurulmasıyla yapılır. Test iki aşamada gerçekleştirilir:

İlk Aşama: 30-60 dakika sürer ve hava için 0,3 MPa’ya veya su için 0,2 MPa’ya kadar basınç uygulanır. Bu süre zarfında bağlantı noktaları sızıntı açısından kontrol edilir.

İkinci Aşama: Basınç tekrar test değerine yükseltilir ve bağlantıların durumu 120 dakika boyunca kontrol edilir.

Testin Başarısı: Test, herhangi bir sızıntı tespit edilmediğinde ve basınç düşüşü 0,02 MPa’dan düşük olduğunda başarılı kabul edilir. Testin tamamlanmasının ardından özel bir protokol hazırlanır.

Sulu yerden ısıtma sistemlerinin kurulum süresi, zemin montajının karmaşıklığına ve kullanılan şap türüne göre değişiklik gösterir. Beton şapın kuruması genellikle daha uzun sürerken, anhidrit şap daha hızlı bir seçenektir. Sızdırmazlık testi, sistemin güvenilirliğini ve uzun vadeli performansını sağlamak için hayati öneme sahiptir ve herhangi bir zemin kaplaması yapmadan önce mutlaka tamamlanmalıdır. Bu testler ve kurulum süreci, sulu yerden ısıtma sistemlerinin etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Sulu Yerden Isıtma Sistemlerinde Isı Kontrolü 

Sistem Kontrolünün Önemi

Sulu yerden ısıtma sistemleri, yüksek ataletleri nedeniyle hassas kontrol gerektirir. Sistem, kısa sürede sıcaklık değişikliklerine hızlı tepki veremez, bu nedenle ısıtma verimliliğinin doğru bir şekilde düzenlenmesi önemlidir.

Hava Durumuna Göre Düzenlemesi

 • Harici Sıcaklık Sensörü: Otomasyon sistemi, harici sıcaklık sensörünün okumalarına dayanarak tesisattaki suyun gereken sıcaklığını hesaplar.
 • Dış Sıcaklık ve Isı Kayıpları: Dış sıcaklık düştükçe, ısı kayıpları artar ve tesisattaki su sıcaklığının da buna göre ayarlanması gerekir.
 • Dış Hava Kompanzasyonlu Regülasyon: Bu yöntem, evi ısıtmak için gerekli en düşük su sıcaklığıyla çalışan bir ısıtma sistemini sağlar. Bu, ısı pompası veya yoğuşmalı kazan gibi cihazlarla birlikte kullanıldığında özellikle verimlidir çünkü bu cihazların verimliliği, kurulum besleme sıcaklığına bağlıdır.

Bölgesel Kontrol

 • Güneş Işığına Maruz Kalan Odalar: Bazı odalarda güneş ışığına bağlı olarak sıcaklık artışları olabilir. Bu durumda, bireysel odaların sıcaklığını ayarlamak için yerel kontrol sistemleri kullanılır.
 • Termostatlar ve Regülatörler: Sıcaklık belirli bir değeri aştığında tesisatın bir kısmına su beslemesini kesen termostatlar veya regülatörler, odanın sıcaklığının yavaş yavaş azalmasını sağlar.
 • Yatak Odaları için Özel Ayarlar: Geceleri daha düşük sıcaklık sağlamak, özellikle yatak odalarında tercih edilir. Bu, uyku için daha iyi koşullar yaratır.

Soğutma İçin Yerden Isıtma Sistemlerinin Kullanımı

Yerden ısıtma sistemleri, sadece ısıtma amacıyla değil, aynı zamanda odaları soğutmak için de kullanılabilir. Bu sistemler, yaz aylarında etkili bir şekilde iç mekan soğutma sağlayabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yüzey Sıcaklığı ve Nem Yoğunlaşması:

 • Yerden soğutma sistemleri, yüzeyde nem yoğunlaşmasını önlemek için yüzey sıcaklığını dikkatli bir şekilde kontrol etmelidir.
 • Sıcaklık, nem yoğunlaşmasına neden olmayacak düzeyde ayarlanmalıdır.

Zemin Kaplama Malzemesi:

 • Ahşap Zeminler: Ahşap zeminler, soğutma işlemi sırasında nemden etkilenebileceğinden, bu tür zeminlerde yerden soğutma kullanımı riskli olabilir.
 • Seramik Kaplamalar: Seramik ve benzeri malzemeler, yerden soğutma için daha uygun seçeneklerdir. Nem yoğunlaşmasına karşı daha dayanıklıdırlar ve ısı iletimi açısından daha etkilidirler.
 • Cilalanmış Beton ve Reçineler: Giderek popüler hale gelen bu malzemeler, hem estetik hem de işlevsel açıdan yerden soğutma sistemleriyle uyumludur.

Yerden Isıtma Sistemlerinde Tek Bir Döngüden Geçen Akış Miktarı

Yerden ısıtma sistemlerinde her bir döngüden geçen akış miktarı, sistemin verimliliğini ve etkinliğini belirleyen önemli bir faktördür. Bu miktar, sistemin türüne, binanın enerji ihtiyacına ve yalıtım özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Akış Miktarının Belirlenmesi

Genel Kural: Bir döngüden geçen akış miktarı genellikle en az 1,5-2 litre/dakika olarak kabul edilir.

Isı Kaynağına Bağlı Değişiklikler:

 • Isı Pompası Tesisatları: Yüksek akış, ısı pompasının düşük sıcaklıkta ve dolayısıyla yüksek verimle çalışmasını sağlamak için tasarlanır.
 • Zayıf Yalıtımlı Binalar: Az sayıda ve uzun döngüler kullanıldığında, zayıf yalıtımlı binalarda daha yüksek akış hızları gerekebilir.

Yeni ve İyi Yalıtımlı Binalar:

 • Düşük Isı Kayıpları: İyi yalıtımlı binalarda ısı kayıpları düşük olduğundan, su akışı da daha az olabilir.
 • Kısa ve Çok Sayıda Döngüler: Daha fazla sayıda kısa döngüler kullanıldığında, toplam su akışı daha çok döngüye bölünür. Böylece her bir döngüden daha az su akar.

Yeni Binalar İçin Akış Hızları:

 • Giderek yaygınlaşan bir uygulama, yeni binalarda her bir döngü için 0,5 ila 1 litre/dakika arası akış hızlarının kullanılmasıdır.

Yerden Isıtma Sisteminin Maliyeti

Yerden ısıtma sisteminin maliyeti, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu faktörler arasında kullanılan malzemelerin kalitesi, sistemin boyutu, işçilik maliyetleri ve ek özellikler yer alır.

1. Malzeme Maliyetleri

 • İnşaat Malzemeleri ve Sıhhi Tesisat Malzemeleri: Borular, izolasyon materyalleri, şap malzemeleri ve diğer sıhhi tesisat malzemeleri dahil olmak üzere.
 • Sistem Levhaları ve Manifoldlar: Yerden ısıtma levhaları ve akış göstergeli paslanmaz çelik manifoldlar, malzeme maliyetlerinin önemli bir parçasıdır.

2. İşçilik Maliyeti

 • İşçilik maliyeti, yatırımın büyüklüğüne ve yapılan işin kapsamına göre değişiklik gösterir. Montaj sürecinin karmaşıklığı ve gereken zaman, toplam maliyeti etkileyen faktörlerdendir.

3. Ek Özellikler ve Kontroller

 • Oda Termostatları: Sıcaklık kontrolü için oda termostatları eklendiğinde, bu, kurulum maliyetlerini artırır.

4. Fiyatlandırma 

 • Bazı firmaların fiyatları yüksek olabilir. Bu, seçilen malzemelerin kalitesine ve markasına göre değişir.

Genel Bakış

Yerden ısıtma sisteminin toplam maliyeti, kullanılan malzemelerin kalitesi, işçilik, sistemin boyutu ve eklenen ekstra özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Maliyet hesaplaması yapılırken, tüm bu faktörlerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve bütçenize uygun en verimli sistemin tasarlanması önemlidir. Ayrıca, uzun vadeli enerji tasarrufu ve konfor artışı gibi yerden ısıtma sistemlerinin getirdiği avantajlar da maliyet değerlendirmesinde göz önünde bulundurulmalıdır. Yerden ısıtma sistemi yatırımı, başlangıçta yüksek maliyetli gibi görünse de, uzun vadede enerji tasarrufu sağlayarak bu maliyeti dengeleyebilir.

 

Yerden Isıtma Sisteminin Dezavantajları

Yerden ısıtma sistemlerinin birçok avantajı olmasına rağmen, bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajların farkında olmak, yerden ısıtma sistemine yatırım yapma kararınızda size yardımcı olabilir.

1. Yüksek Kurulum Maliyeti

 • Yerden ısıtma sistemlerinin kurulum maliyeti, geleneksel radyatörlere kıyasla yaklaşık %30 daha yüktür. Bu, başlangıç yatırımını diğer ısıtma yöntemlerine göre daha pahalı yapabilir.

2. Yavaş Isınma ve Soğuma Süreleri

 • Yerden ısıtma sistemleri, diğer ısıtma sistemlerine göre daha yavaş ısınır ve soğur. Bu, ani sıcaklık değişikliklerine hızlı tepki gerektiren durumlarda dezavantaj oluşturabilir.

3. Yeni Yapılarda Daha Karlı

 • Yerden ısıtma sistemleri, genellikle yeni inşa edilen evlerde ve apartmanlarda daha karlıdır. Mevcut yapıların yeniden tasarlanması ve adapte edilmesi maliyetli olabilir.

4. Arızalar ve Bakım

 • Herhangi bir arıza durumunda, zeminin kaldırılması gerekebilir. Bu, özellikle fayanslı alanlarda maliyetli ve zaman alıcı olabilir.

5. Mobilya ve Aksesuar Sınırlamaları

 • Ağır mobilya veya aksesuarların yerleştirilmesi, ısı dağılımını etkileyebilir ve bu nedenle yerden ısıtma sistemleri bu tür nesneler için kısıtlamalar getirebilir.

Yerden Isıtma Ne Zaman Yapılmamalıdır?

Küçük Alanlar: Küçük alanlarda (birkaç düzine metrekareden az) yerden ısıtma sistemleri maliyet-etkin olmayabilir.

Ahşap Zeminler: Ahşap zeminler ısıyı iyi iletmeyebilir, bu nedenle yerden ısıtma sistemleri bu tür zeminler için uygun olmayabilir.

Mevcut Zemin Yapısı: Zaten var olan zeminlerin üzerine yerden ısıtma sistemi kurmak maliyetli ve karmaşık olabilir.

Sağlık Nedenleriyle Yatak Odaları: Bazı sağlık koşulları nedeniyle yatak odalarında yerden ısıtma sistemlerinden kaçınmak tercih edilebilir.

Kabarık Halılı Odalar: Kabarık halılar, ısı dağılımını engelleyebilir, bu nedenle bu tür odalarda yerden ısıtma etkili olmayabilir.

Banyo Uygulamaları: Konglomera duş teknesi gibi bazı banyo elemanları, yerden ısıtma sistemlerinin etkili çalışmasını engelleyebilir.

Yerden ısıtma sistemlerinin seçimi, mekanın özellikleri, kullanım amacı ve bütçe gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu sistemlerin avantajları kadar dezavantajlarını da dikkate almak, ihtiyaçlarınıza en uygun ısıtma çözümünü bulmanıza yardımcı olacaktır. Her durum için ayrı değerlendirme yapılması ve gerekirse uzman bir danışmanlık alınması önerilir.