Sandviç Panel Çatı Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sandviç çatı panelleri, kolay ve hızlı montaj imkanı sunar. Bu, inşaat sürelerini kısaltır ve işçilik maliyetlerini azaltır.

Diğer çatı çözümlerine kıyasla daha hafif olmaları, yapısal yükü azaltır ve daha hafif çatı yapılarına olanak tanır.

Maliyet etkinliği, bu panelleri özellikle endüstriyel ve depo binaları için cazip bir seçenek haline getirir.

Su ve hava geçirmezlik özellikleri, çatıların uzun ömürlü olmasını sağlar.

Enerji verimliliğini artırır ve ısı kaybını azaltır.

Uzun ömürlü kullanım sunar ve çeşitli hava koşullarına dayanıklıdır.

 • Kullanım Alanları:
   • Sandviç çatı panelleri, başta endüstriyel ve depo binaları olmak üzere, çeşitli yapı türlerinde kullanılmaktadır.
   • Son yıllarda, bu panellerin müstakil konut binalarında, özellikle pasif ve düşük enerjili binalarda kullanımı artmıştır.
   • Kamu binaları, spor salonları, ticari binalar ve sergi pavyonları gibi yapılar da sandviç çatı panellerini tercih etmeye başlamıştır.
 • Karşılaşılan Sorunlar:
  • Tasarım ve İşçilik Kalitesi: Sandviç çatı panellerinin popülaritesinin artması, tasarım ve işçilik kalitesiyle ilgili sorunların da artmasına yol açmıştır. Bu sorunlar, binanın kullanım güvenliği, yalıtım özellikleri ve kullanım konforunu etkileyebilir.
  • Uyuşmazlıklar: Sandviç panellerin kalitesi ve inşaat sürecindeki hatalar nedeniyle, inşaat sürecinde taraflar arasında uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir.

Sandviç Çatı Panellerinde Yaygın Tasarım ve Uygulama Hataları

Uygunsuz Pazarlama ve Resmi Hatalar:

 • Sandviç çatı panellerinin pazarlanması sırasında, ürünün özellikleri ve kullanım koşulları hakkında yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi.
 • Tasarım Hataları:
  • Sandviç Panelin Renginin Mekanik Özelliklerine Etkisi: Panelin rengi, güneş ışığına maruz kalma ve ısı yalıtımı gibi faktörlerle birlikte panelin mekanik özelliklerini etkileyebilir.
  • İmalatçının Tavsiyelerinin Dikkate Alınmaması: Yük kapasitesi, izin verilen açıklık ve açıklık sayısı gibi önemli parametrelerin göz ardı edilmesi.
  • Teknolojik Yükler: Döşeme elemanlarının asılması ve fırtına çıkışları gibi faktörlerin hesaba katılmaması.
  • Dikey Engeller: Çatıda kar birikintilerine neden olan engellerin dikkate alınmaması.
  • Yangın, Korozyon ve Akustik Özellikler: Bu özelliklerin tasarım sürecinde yeterince değerlendirilmemesi.
 • Montaj Hataları:
  • Uygunsuz Depolama ve Hazırlık: Sandviç panellerin şantiyede yanlış depolanması ve montaj için uygun olmayan şekilde işlenmesi.
  • Altyapı Hataları: Desteklerin düz bir yüzey oluşturacak şekilde hazırlanmaması, çatı destek yapısının metal elemanlarında uygun korozyon önleyici korumanın bulunmaması gibi hatalar.
  • Uygun Olmayan Montaj Ekipmanı: Montaj sırasında uygun olmayan ekipmanların kullanılması.
  • Sistem Dışı Çözümler: Üretici tarafından önerilmeyen çözümlerin kullanılması.
  • Montajcıların Yanlış Hazırlanması: Montajcıların yeterli eğitim ve hazırlığa sahip olmaması.
  • Denetim ve Kontrol Eksikliği: İnşaat ve montaj işlerinin uygun şekilde denetlenmemesi ve kontrol edilmemesi.

Bu hatalar, sandviç çatı panellerinin performansını ve dayanıklılığını olumsuz etkileyebilir ve çeşitli sorunlara yol açabilir. Ayrıca, bu hatalar, inşaat sürecinde taraflar arasında uyuşmazlıklara neden olabilir. Bu nedenle, sandviç çatı panellerinin tasarımı ve uygulaması sırasında dikkatli olmak ve en iyi uygulama standartlarını takip etmek önemlidir.

Sandviç Panellerin Kalitesini Etkileyen Üretim Hataları 

Bu bölüm, sandviç panellerin kalitesini etkileyen çeşitli teknolojik hataları ve bu panellerin pazarlanması sürecinde karşılaşılan sorunları ele almaktadır:

 • Teknolojik Hatalar:
  • Polistiren Çekirdekli Paneller: Polistirenin yetersiz yapıştırılması, kaplamanın çekirdekten ayrılmasına ve iç korozyona neden olabilir.
  • Mineral Yünü ve Polistiren Çekirdekli Paneller: Çekirdek elemanlarının yanlış yapıştırılması ve düzenlenmesi, delaminasyonlara yol açabilir.
  • PIR/PUR Köpük Çekirdekli Paneller: Fabrikadaki yanlış sıcaklık ve hava nemi koşulları, köpük bileşenlerinin uygun olmayan dozajı ve kaplamanın dış yüzeyinin yanlış hazırlanması, kaplamanın çekirdekten ayrılmasına neden olabilir.
 • Pazarlama ve Dokümantasyon Sorunları:
  • Dokümantasyon Eksiklikleri: İnşaat sürecindeki anlaşmazlıkların nedeni, sandviç panellerin kullanımını doğrulayan belgelerin eksikliği veya hatalı olması olabilir.
  • Performans Beyanları: Sandviç çatı panelleri için imalatçının performans beyanı veya ulusal bir performans beyanı yayınlaması gerekmektedir. Avrupa Birliği dışında üretilen paneller için bu beyanlar genellikle imalatçının yetkili temsilcisi tarafından verilir.
  • Standartlara Uygunluk: Çift taraflı sac kaplamalı, kendinden destekli sandviç paneller için performans beyanı, PN-EN 14509 standardına uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Ek Özellikler: Eğrisel şekilli ve özel ısı yalıtım özelliklerine sahip paneller, sac metal dışındaki kaplamalar veya delikli kaplamalar gibi özellikler, ulusal teknik değerlendirmelere veya teknik onaylara dayanarak değerlendirilmelidir.

Bu detaylar, sandviç panellerin kalitesini ve performansını doğrudan etkileyen faktörlerdir ve bu nedenle tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerinde dikkate alınmalıdır.

Sandviç Çatı Panellerindeki Yaygın Proje Hataları ve Önlemler

 • Proje Güvenilirliği ve Hesaplama:
  • Çatıların kalitesi, projenin güvenilirliğine bağlıdır. Hesaplama kısmında, kullanılacak spesifik sandviç paneller, çatının şekli ve yüzeyi, kar yükü bölgesi gibi faktörler dikkate alınmalıdır.
 • Yük Taşıma Tablolarının Dikkate Alınmaması:
  • Tasarımcıların, sandviç panel üreticisinin yük taşıma tablolarındaki önerilerini göz ardı etmesi, çatının statik sistemine, maksimum döşeme uzunluğuna ve açıklığına uygun olmayan çözümler üretmesine neden olabilir.
 • Kar Yükleri ve Diğer Etkiler:
  • Kar yığınlarının ve çatıdaki engellerin (örneğin korkuluklar, çatı pencereleri) rüzgar yönündeki etkilerinin hesaba katılmaması, çatıda aşırı yüke neden olabilir.
 • Teknolojik Yüklerin Göz Ardı Edilmesi:
  • Aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve kanalizasyon sistemlerinin çatı sandviç panellerine asılmasıyla ilgili teknolojik yüklerin dikkate alınmaması.
 • Su Tahliyesi ve Yağmur Drenajları:
  • Şiddetli yağışlarda çatıya binen yükün ani artışına neden olabilecek su tahliyesi ve yağmur drenajlarının tasarımda ihmal edilmesi.
 • Detaylı Proje İçeriği:
  • Projede, çatının farklı bölümlerinde kullanılacak sandviç panel türleri, desteklerdeki mekanik konektör türleri, döşeme planları, açıklıkların sayısı ve açıklığı, destekleme yöntemleri, bağlama ve kapatma yöntemleri, çatı kapakları, pencereler, menholler, bacalar, havalandırma ve ısıtma sistemlerinin destekleri, oturma yerleri ve sızdırmazlığı, su drenaj çözümleri ve yıldırımdan korunma çözümleri gibi detayların belirtilmesi gerekmektedir.

Bu hataların farkında olmak ve uygun önlemleri almak, sandviç çatı panellerinin başarılı bir şekilde tasarlanması ve uygulanması için kritik öneme sahiptir.

Sandviç Panellerde Dış Kaplamanın Renginin Etkisi

 • Renk Gruplarının Önemi:
  • Sandviç panel üreticileri genellikle üç ana renk grubunu ayırt eder: çok açık renkler (Grup I), açık renkler (Grup II) ve koyu renkler (Grup III).
 • Güneş Işığına Maruz Kalma:
  • Koyu renkli dış cepheler (Grup III), açık renkli panellere (Grup I ve II) göre daha fazla güneş ışığına maruz kalır. Bu, panelin ısınmasını ve genleşmesini etkileyebilir, bu da mekanik özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
 • Montaj ve Statik Düzen:
  • Dış kaplamanın rengi, panelin montaj yöntemi, statik düzeni ve uzunluğunu etkileyebilir. Bu nedenle, bu parametreler panel üreticisinin yük kapasitesi tablolarına göre seçilmelidir.
 • Bölme Sayısı ve Sınırlamalar:
  • Çoğu durumda, üreticiler koyu renkli dış kaplamalı paneller (Grup III) için bölme sayısını tek bölmeyle sınırlamayı önermektedir. Bu, panelin güneş ışığına maruz kalma süresini ve etkisini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Hasar Riski:
  • Dış kaplamanın renginin dikkate alınmaması, sandviç panellerde hasara yol açabilir. Özellikle koyu renkli panellerde, güneş ışığına maruz kalmanın artması nedeniyle mekanik performansın azalması ve hasar riskinin artması mümkündür.

Bu bilgiler, sandviç panellerin tasarımında dış kaplamanın renginin önemini ve bu rengin panelin genel performansı üzerindeki etkisini göstermektedir. Bu nedenle, renk seçimi yapılırken, panelin kullanılacağı ortamın özellikleri ve güneş ışığına maruz kalma düzeyi dikkate alınmalıdır.

Çatı Sandviç Panellerinin Yangın Güvenliği ve Akustik Özellikleri

 • Yangından Korunma Özellikleri:
  • Bir binanın güvenli kullanımı için, çatı sandviç panellerinin yangından korunma özellikleri önemlidir. Panellerin yanıcılığı, yangının yayılma derecesi ve yangına dayanıklılık sınıfı dikkate alınmalıdır.
  • Sandviç panellerden yapılan çatıların dış yangına karşı direnç sınıfı, PN-EN 13501-5 standardına göre belirlenmelidir.
  • Binaların karşılaması gereken teknik şartlar ve konumları hakkındaki yönetmeliklerin “Yangın Güvenliği” şartlarına uygun olmalıdır.
 • Korozif Ortamların Etkisi:
  • Sandviç çatı panellerinin dayanıklılığı ve kullanım güvenliği, kullanılacakları korozif ortamdan etkilenir. Metal kaplamalı panellerin, tuz sisi, nem, tuz çözeltileri ve asitlerin etkilerine karşı dayanıklılığı analiz edilmelidir.
 • Akustik Özellikler:
  • Konut ve kamu binalarında, sandviç panellerden yapılmış çatılar tasarlanırken, panellerin akustik özellikleri sıklıkla göz ardı edilir.
  • Sandviç panellerin havadan gelen seslere karşı yalıtımı, odalarda uygun kullanım konforunu sağlamak için önemlidir.
  • Performans beyanlarında, PN-EN ISO 717-1 standardına uygun olarak belirlenmiş ağırlıklı spesifik akustik yalıtım indeksleri ve spektral adaptasyon indeksleri kullanılmalıdır.

Bu bilgiler, sandviç çatı panellerinin tasarımında yangın güvenliği ve akustik performansın önemini vurgulamakta ve bu özelliklerin bina güvenliği ve konforu üzerindeki etkilerini göstermektedir. Bu nedenle, tasarımcılar bu faktörleri dikkate alarak daha güvenli ve konforlu yapılar oluşturmalıdır.

Çatı Sandviç Panellerinin Montajında Yaygın Hatalar ve Önlemler

 • Destek Düzleminin Kontrolü:
  • Çatı sandviç panellerinin düzgün desteklenmesi için, destek düzleminin (vasistaslar, aşıklar tarafından oluşturulan) düzlüğünün kontrol edilmesi gerekmektedir. Düzlemdeki sapmalar, panelin hasar görmesine neden olabilir.
 • Bağlantı Hataları ve Sızıntılar:
  • Sandviç paneller arasındaki bağlantıların hatalı uygulanması, sızıntılara ve çatının sızdırmazlık kaybına neden olabilir. Bu hatalar, detaylı tasarım eksikliğinden kaynaklanabilir.
 • Deliklerin Etkisi:
  • Çatı panellerine açılan delikler (örneğin kapaklar, duman delikleri, tavan pencereleri), panellerin mekanik dayanıklılığını zayıflatabilir. Deliklerin boyutları ve şekilleri, üreticiyle koordineli olarak belirlenmelidir.
 • Depolama ve Taşıma Yöntemleri:
  • Sandviç panellerin depolanması ve taşınması sırasında, üreticinin talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır. Uygun depolama ve taşıma yöntemleri, panellerin dayanıklılığını ve görsel değerini korur.
 • Uzun Süreli Depolama:
  • Uzun süreli depolama sırasında, yoğuşmanın serbest akışına izin vermek için, panellerin hafif eğimle ve sınırlı sayıda üst üste istiflenmesi önerilir.
 • Kurulum Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  • Kurulum sırasında, panellerin ambalajından doğru şekilde çıkarılması ve taşınması önemlidir. Paneller, kurulum talimatlarına uygun olarak hareket ettirilmelidir.
 • Panellerin Yanlış Döşenmesi:
  • Çatı panellerinin uzunlamasına yönde döşenmesi yerine, saçaklardan çıkıntıya kadar enine yönde sıralar halinde döşenmesi gerekmektedir. Bu, panelin yük taşıma kapasitesini ve sıkılığını etkileyebilir.
 • Kesici Aletlerin Kullanımı:
  • Kesici aletlerin seçimi, sandviç panellerin dayanıklılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Üreticinin önerdiği aletlerin dışında kullanılan aletler, panellerin yapısını bozabilir.
 • Mekanik Bağlantıların Önemi:
  • Mekanik bağlantıların doğru şekilde sıkılması, çatının sıkılığı ve yük taşıma kapasitesi için kritik öneme sahiptir. Yanlış sıkılan bağlantılar, sızıntılara veya panel çekirdeğinin çatlamasına neden olabilir.
 • Kesme ve Delme İşlemleri:
  • Panelleri kesmek ve delik açmak için kullanılan aletlerin seçimi, panellerin dayanıklılığı ve güvenliği açısından büyük önem taşır. Uygun olmayan aletler, panellerin yapısını zayıflatabilir.
 • Metal Talaşlarının Etkisi:
  • Panellere delik açılması veya sac çıkıntılarının kesilmesi sırasında yüzeyde bırakılan metal talaşları, korozyona ve boya kaplamalarının hasar görmesine neden olabilir.
 • Koruma ve Koruyucu Kaplamalar:
  • Kesimden sonra panellerin kenarlarının korunması, korozyon önleyici özelliklerini korumak için önemlidir. Kenarlar, üreticinin talimatlarına uygun koruyucu kaplamalarla kaplanmalıdır.
 • Bağlantı ve Sızdırmazlık Malzemeleri:
  • Üreticinin belirttiği bağlantı ve sızdırmazlık malzemelerinin dışında malzemelerin kullanılması, panellerin dayanıklılığı, kullanışlılığı ve güvenliği üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Bu hataların farkında olmak ve uygun önlemleri almak, sandviç çatı panellerinin başarılı bir şekilde uygulanması için kritik öneme sahiptir. Uygulama sürecinde dikkatli olmak, panellerin performansını ve dayanıklılığını artırır ve uzun vadede yapısal sorunları önler.

Sandviç Panel Çatı Dezavantajları

Sandviç panel çatıların bazı dezavantajları, sınırlı tasarım imkanı ve ses yalıtımında yetersizlik olarak öne çıkabilir. Bu sorunları gidermek için, ses emici özellikleriyle dikkat çeken ve gürültüyü etkili bir şekilde izole eden mineral yün dolgulu panellerin kullanılması tavsiye edilir.

Sandviç panel çatılar, endüstriyel binalar, ofis binaları ve diğer ticari mülkler için sıklıkla tercih edilen pratik ve etkili bir çözümdür. Ancak, her yapı malzemesi gibi sandviç panellerin de bazı dezavantajları vardır:

 • Görünüm:
  • Geleneksel sandviç paneller, tipik ve endüstriyel bir görünüme sahiptir. Bu, özellikle konut binaları için ideal olmayabilir.
  • Ancak, modern sandviç paneller artık çeşitli tasarım, renk ve şekillerle daha zarif bir görünüme sahip olabilmektedir. Klasik kiremit görünümünden fütüristik tasarımlara kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunulmaktadır.
 • Ses Yalıtımı:
  • Sandviç panellerin yapısı, sesin binanın içine iletilmesini kolaylaştırabilir. Bu, yağmur, dolu gibi dış seslerin iç mekanda rahatsız edici olmasına neden olabilir.
  • Ses yalıtımını artırmak için mineral yün dolgulu sandviç paneller kullanılabilir. Mineral yün, ses dalgalarını emerek ve ısıya dönüştürerek etkili bir ses yalıtımı sağlar. Hatta malzemenin sadece iki santimetre kalınlığında bile gürültüye karşı etkili bir koruma sağlayabilir.

Görünüm ve ses yalıtımı ihtiyaçları, projenin gereksinimlerine ve kullanım amacına göre değerlendirilmeli ve uygun çözümler seçilmelidir. Modern sandviç paneller, gelişmiş estetik ve işlevsellik sunarak bu dezavantajların üstesinden gelebilir.

Sandviç Panel Çatıların Ömrü

 • Uzun Süreli Dayanıklılık:
  • Sandviç paneller, tipik binalarda en az 25-30 yıl, daha karmaşık ve stratejik tesislerde (örneğin termik santraller) ise 50 yıla kadar dayanıklılık sağlamalıdır. Bu, panellerin tipi ve parametrelerinin seçiminde endüstriyel yapının kullanım amacının dikkate alınmasını gerektirir.
 • Çeşitli Kullanım Koşulları:
  • Sandviç panel kaplamaları, soğuk odalar, dondurucular, gıda işleme tesisleri, yüksek tuzluluk veya hava kirliliğine sahip bölgeler gibi zorlu koşullarda tesisin dayanıklılığını sağlamalıdır.
 • Çalışma Koşulları ve Korozyon Riski:
  • Dış kaplamanın, mevcut çevre koşullarına uygun olarak seçilmesi, panellerin sorunsuz ve uzun süreli çalışmasını ve üretici garantisinin korunmasını sağlar.
  • Panel yüzeyleri, su, tuz sisi, nem, UV radyasyonu, kimyasal maddeler gibi çeşitli agresif çevresel faktörlere maruz kalabilir. Bu faktörler kaplamanın korozyonuna, renk veya parlaklık kaybına neden olabilir.
 • Özel Kullanım Alanları için Kaplama Seçimi:
  • Üretim tesisleri, kimya tesisleri, gıda endüstrisi tesisleri, dondurucular, soğuk hava depoları, gıda depoları veya tarım binaları gibi özel tesislerde, sandviç paneller agresif faktörlere maruz kalabilir. Bu durum, iç kaplamaların seçiminde dikkate alınmalıdır.
  • Zararlı kimyasal maddeler, aşındırıcılar, amonyak ve türevleri, agresif temizlik maddeleriyle temas riski gibi özel koşullar, kaplama seçiminde önemlidir. Kaplama, kontrollü sıcaklık atmosferine veya gıdayla doğrudan temasa da maruz bırakılabilir.

Sandviç panellerde kullanılan çelik levhaların korozyon önleyici kaplaması, binanın iç ve dış ortamındaki iklim koşullarına ve çevresel koşullara bağlı olarak seçilir. Bu seçim, dış mekan korozyon direnci kategorisine (RC1’den RC5+’ya kadar) ve aşındırıcılık kategorisine göre yapılır. Kaplama yüzeyinin korozyon riskinin belirlenmesinde aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

 • Ortam Nemi ve Yoğuşma Oluşumu:
  • Çevrenin nem oranı ve yoğuşma oluşumu, korozyon riskini artırabilir. Yoğuşma, metal yüzeylerde nem birikmesine ve dolayısıyla korozyona yol açabilir.
 • Hava Sıcaklığı ve Güneş Işınımı Yoğunluğu:
  • Hava sıcaklığı ve güneş ışınlarının yoğunluğu, metal yüzeylerin ısınmasını ve soğumasını etkileyerek korozyon sürecini hızlandırabilir veya yavaşlatabilir.
 • Zararlı Maddelere Maruz Kalma ve Mekanik Hasara Duyarlılık:
  • Çevrede bulunan zararlı maddeler ve mekanik hasar riski, kaplama yüzeyinin korozyon direncini etkileyebilir.
 • Atmosferik Korozyon Kategorileri:
  • PN-EN ISO 12944 standardında belirtilen C1’den CX’e kadar atmosferik korozyon kategorileri, çevrenin agresifliğine göre sınıflandırılır. Bu kategoriler, çevrenin kirlilik seviyesini ve hava nemini dikkate alır.
 • Atmosferik Korozyonun Etkileri:
  • Atmosferik korozyon, metal yüzeylerde çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük bir nem tabakasında meydana gelebilir. Bağıl nemdeki artış, yoğuşma ve atmosferdeki kirletici madde miktarının artması, korozyon sürecini hızlandırabilir.

Sandviç Panel Kaplamaları

Metalik kaplamalar, sandviç panellerin dış kaplamasında kullanılan önemli bir bileşendir ve bu kaplamaların çeşitleri ve özellikleri, panellerin dayanıklılığı ve estetiği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. İşte bu kaplamaların bazı önemli özellikleri:

 • Kaplama Kalınlığı:
  • Sandviç panellerin dış kaplamasının kalınlığı genellikle 0,4 ila 0,7 mm arasında değişir. Daha kalın çelik sac, daha pürüzsüz bir cephe yüzeyi sağlar ve güneşli havalarda daha az yansıma yapar.
  • İç kaplamanın kalınlığı genellikle 0,4 ila 0,6 mm arasında olup, panellerin dayanıklılığını ve yük taşıma kapasitesini etkiler.
 • Çelik Levha Kaplamaları:
  • Standart bir çözümde, çelik levha her iki tarafı da inorganik metalik koruyucu bir kaplama ile kaplanır. Bu kaplamalar çinko (en az 225 g/m2) veya alüminyum-çinko (aluzinc, 150–185 g/m2 ağırlık ve 20–25 µm kalınlık) olabilir.
  • Aluzinc kaplama, çelik bobinlerin kenarlarını koruyan ve yüzey estetiğini artıran ince bir SPT (Özel Koruma İşlemi) polimer kaplamayla ek olarak korunur.
 • Özel Kaplamalar:
  • Piyasada, organik plastisol kaplama (HPS200) ile kaplandığında yüksek korozyon direnci sağlayan özel çinko-alüminyum kaplamalar da bulunur.
  • Bu tür ürünler, C5 korozyon kategorisi ortamında en az dört yıl boyunca kapsamlı hava koşullarına dayanıklılık testlerini başarıyla geçmelidir.
 • Paslanmaz Çelik Kaplamalar:
  • Daha agresif ortamlarda, yüksek korozyon direncine sahip, yüksek kaliteli, özel paslanmaz çelikten yapılmış kaplamalar tavsiye edilir. Bu, özellikle gıda depolama ve işleme tesisleri, soğuk odalar, mantar çiftlikleri, ilaç fabrikaları gibi yerler için geçerlidir.
 • Cor-Ten  Çelik Kaplamalar:
  • Cor-Ten  çelikten yapılmış dış kaplamalar, karakteristik pas rengine sahiptir ve çizildiğinde kendini onarabilir. Bu çelik, zamanla daha fazla korozyonu önleyen yoğun bir patina tabakasına dönüşen bir pas tabakası oluşturur.

Bu kaplamalar, sandviç panellerin çeşitli çevresel koşullara ve mekanik hasarlara karşı dayanıklılığını artırırken, aynı zamanda estetik bir görünüm de sağlar. Kaplama seçimi, panellerin kullanılacağı ortamın özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır.